O‘zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi natijalari

2016-yil 4-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi prezidentligiga muddatdan tashqari o‘tkazilgan saylov natijalari.

 

2016-yil 4-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi prezidentligiga muddatdan tashqari o‘tkazilgan saylov natijalari.

Infografika: 2016-yil 4-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi prezidentligiga muddatdan tashqari o‘tkazilgan saylov natijalari.