(Deutsch) Die Humboldt Law Clinic Internetrecht


»» › ›

O‘zbekistonda yuridik klinik ta’lim

Ushbu maqolani nemis va rus tillarida o’qishingiz mumkin.
»» › ›

„Nemis-o’zbek huquqshunoslari dialogi“ loyihasi haqida Professor Herberger bilan suhbat

Prof. Dr. Maximilian Herberger

Nemis-o’zbek huquqshunoslari dialogi g’oyasi qanday paydo bo‘ldi?

Bu g‘oya o’zbekistonlik doktorantimiz Samandar Atoev bilan bo’lgan sohaga oid suhbat va muzokaralar natijasida paydo bo’ldi. Biz o’zaro muloqotdan orttirgan tajribamizni Internet orqali boshqalarga ham yetkazishni lozim topdik. Bu g’oyaga aniqlik kiritgan holda veb-blog shaklida amalga oshirishni ma’qul topdik. Chunki Internet orqali nemis-o’zbek munosabatlari uchun muhim ahamiyatga ega bo’lgan barcha fikr va mulohazalarni oson va qulay yetkazishimiz mumkin.


»» › ›